Bild: Martinsons. Fotograf: Jonas Westling

ETT KULTURHUS I STÄNDIG FÖRVANDLING


Sara kulturhus byggs för ständig förvandling. För att sätta upp de mest fantastiska föreställningarna, kongresserna och middagarna krävs en ultraeffektiv logistik och superflexibla rum. Många scener, foajéer och flexibla rum ligger i samma nivå och stora delar av ytorna kan kopplas samman och möjliggöra stora sammanhängande kongresser.

Samarbeten som gjort det möjligt
Sara kulturhus byggs genom ett samarbete mellan flera olika aktörer, som bidrar med erfarenhet och expertis inom respektive område. Det här är några av företagen som tillsammans gör det möjligt att förverkliga projektet:

Arkitektur – White Arkitekter
Trästommeleverantör och montage – Martinsons
Stomprojektering – TK Botnia
Hotellmoduler – Derome
Energilösningar – ABB och Skellefteå Kraft
Byggentreprenör – HENT