HÅLLBARHET


Sara kulturhus blir en klimatsmart byggnad i trä som är bra för både miljön och för oss människor som vistas i den. Det 20 våningar höga huset produceras till stora delar lokalt av skog från regionen och knyter an till Skellefteås låga träbyggnadstradition. Solceller och effektiv energianvändning bidrar ytterligare till att minimera husets klimatavtryck.

Här finns fler goda exempel på hur vi tillsammans i Skellefteå arbetar för hållbarhet: