Scen 1

Scen 1 är vår största scen och anpassad för ett brett programutbud med exempelvis musikaler, teater, dans, konserter och kongresser.
Scen 1 uppfyller Riksteaterns krav för “röd scen”.

Sittplatser hel lokal: 1 200 personer, eller med stående publik 1 500 personer.

Mer från Scen 1

Utbud