Ett klimatklokt hus

Sara kulturhus är en 20 våningar hög byggnad som producerats lokalt av skog från regionen och knyter an till Skellefteås långa tradition inom träbyggande. Solceller och effektiv energianvändning bidrar ytterligare till att minimera husets klimatavtryck.