Partnerskap

Vi på Sara Kulturhus vill engagera oss långsiktigt i samarbeten med företag och organisationer som delar våra värderingar och ambitioner om framtiden. Vi vill att vårt hus ska vara ett hus för alla och där vi tar en aktivt roll som samhällsaktör. Vår önskan är därför att partnerskapet ska bidra till ett mer socialt hållbart samhälle, utifrån ett win-win-win perspektiv.

Vill du veta mer om partnerskap tillsammans med oss, kontakta XXXX.