Scen 4

Scen 4 är en flexibel black box med en salong för 100 sittplatser. Rummet har tre möjliga entréer varav en med direktaccess ut till husets norra entré. Rummet är delbart med hjälp av en nedsänkbar akustikvägg.

Sittplatser vid hel lokal: 100 personer
Stående vid hel lokal: 150 personer
Vid delad lokal: 80 personer/del