Scen 5

Scenrummet är ett neutralt rum som fungerar för publikuppspel. till lokalen följer en dansmatta som kan tas fram och tas bort efter behov. 

Sittplatser på utskjutbar gradäng: 80 personer.
Stående publik vid indragen gradäng: 100 personerFakta

DIMENTIONER


TEKNISKA SYSTEM

Lyftsystem

El

Golv