Södra foajen

Husets stora foajé i söder är en flexibel yta som öppnar upp för såväl bankett och fest som utställningar, uppträdanden och mingel. Möjlighet till servering av lunch och middag för upp till 1 200 personer. Serveringsytan ligger i direkt anslutning till mottagningsköket för att kunna säkerställa att varm mat på tallrik kan bäras fram till den mest avlägsna gästen. I och med den placeringen, på toppen av kulturtrappan, är vår södra foajé ett rum både för de särskilda tillfällena och för vardagens fria uttryck.