Utställningshall, Sara kulturhus

Vår utställningshall är användbar för mycket. Här kommer utställningar av varierande slag ta plats.