Kulturtrappan

Kapacitet

  • Sittande: 100 personer

Flexibla lönsingar

  • Här kan besökare stanna till för sponana och bokade arrangemang. Publiken sitter på de stora trappstegen i trä. 
  • Möjlighet till enklare avskärmning av ytan i samband med presentationer och framträdanden
  • Skärm kommer att installeras våren 2022