Ett lokalproducerat trähus

Mitt i centrala Skellefteå står ett av världens högsta trähus. Med sina 20 våningar sträcker sig Sara kulturhus ca 80 meter upp från marken. 

Råvaran till byggnaden kommer från skog i regionen och trästommen har producerats i Bygdsiljum, ca 6 mil från Skellefteå. Även de 205 modulerna, som utgör hotellrummen, är framtagna av lokala råvaror och producerade i Renholmen, några mil norr om Skellefteå. Sara kulturhus är ett av många projekt i Skellefteå som byggs i trä och knyter an till stadens långa träbyggnadstradition.

Sara kulturhus har blivit verklighet genom samarbete mellan olika aktörer, som tillsammans bidragit med erfarenhet och expertis inom respektive område. Det här är några av företagen som gjort det möjligt att förverkliga projektet.

 


Lär dig mer om trä och brandsäkerhet

Trä är ett klimatsmart och användbart material att bygga med, men hur är det med brandsäkerheten, är större risk för brand i ett trähus? Och är det farligare när en träbyggnad börjar brinna, jämfört med en byggnad av annat material? Här reder en av experterna på ämnet ut alla frågetecken. 


Martinsons Mythbusters. Fördom 1 - Det är stor risk att träbyggnader börjar brinna.

 
Martinsons Mythbusters. Fördom 2 - Om en träbyggnad börjar brinna är det farligare än i en annan typ av byggnad.

 


Du kan också bygga i trä!

Hus, möbler, leksaker, ja listan kan göras lång för vad som går att skapa av trä. Här kan du lära dig hur du bygger din egen odlingslåda, loftsäng eller gunga av trä!