Gnistrande och förargelseväckande!

Sex ord för ett kulturhus enligt Sara - ett manifest från Sara Lidman-sällskapets avdelning i Skellefteå.

Byn:

”Såvitt man bor i en by måste man bry sig.” (Tjärdalen) Skellefteå är även sina utmarker. Vårt kulturhus måste skapa kultur i hela kommunen. Ett kulturhus (i centrum) kan bara fungera fullt ut tillsammans med ett levande kulturliv ute i byarna och hos de ideella föreningarna.

Ordet:
”Tag emot böckerna, Rönnog. Deras värde kan ge sig tillkänna – efter en viss lagringstid.” (Lifsens rot) Vårt kulturhus måste erbjuda kulturell vardagslunk. Ett bibliotek och ett bibliotekskafé med en scen. Ett resecentrum för själen. Skapandet med ord. Berättelserna. Språket. Nej, språken. Tigrinja, Farsi och Skjelletmål.


Solidaritet:
”Också denna lilla kur är en vrå i folkets hem, som behöver din närvaro.” (Expressen 1974) Vårt kulturhus måste vara ett nav i kampen mot förtryck, inte bara vara till för oss som har det bra. Alla ska känna sig välkomna, efterfrågade och trygga. Oavsett köpkraft, ursprung och kön.

Sam-vett:
”Att det fanns ett sam-vett? Att varje enskild varelse löd en lag som utgick från det hela. Att allt levande höll ihop – genom tusen strider och smekningar.” (Järnkronan). Vårt kulturhus är en hållbar byggnad genom hela sin livscykel. Ett passivt hus för aktivkultur. Lokal byggteknik, lokala material, lokal arbetskraft. Med närproducerad, ekologisk mat.

Motståndet:
”…ett sådant raseri inom en att man inte får andrum till romanarbete förrän man inlämnat en protest.” (Varje löv är ett öga) Vårt kulturhus kan inte bara vara till för att stryka en kulturell medelklass medhårs. Det måste också ge rum för motstånd, för obekväma grupper som själva definierar sin kultur. Som inte kan betala marknadshyra. Ett rum för demokrati.

Kroppen:
”Och stod där kropp mot kropp en lång stund två armlösa stollar, som två heta stolpar, som skulle ha fallit om de inte råkat luta mot varandra.” (Lifsens rot) Vårt kulturhus måste vara en samhällskropp. Kropp och skäl. Med fysisk inlevelse. Kärlek och humor. Där kulturer möts och stödjer varandra.