Intigritetspolicy för Sara kulturhus

Denna integritetspolicy beskriver Sara kulturhus behandling av personuppgifter och gäller när kunder använder sig av Sara kulturhus tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss.

Så här samlar Sara kulturhus in personuppgifter
Dina personuppgifter som samlas in är endast de som du själv väljer att delge oss. Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Därför behandlar Sara kulturhus personuppgifter
Personuppgifterna kan användas för bland annat följande ändamål:

För att fullgöra våra åtaganden gentemot dig.
För att ge god service och väl fungerande, effektiva och enkla tjänster.
För att hantera och administrera dina frågor/synpunkter/reklamationer som inkommer till Sara kulturhus.
För att föra statistik i syfte att utveckla Sara kulturhus tjänster och därigenom göra våra tjänster så bra för kunden som möjligt.
För genomförande av frivilliga marknadsundersökningar.
För ditt deltagande i tävlingar och kampanjer.
För att skicka marknadsföringserbjudanden om Sara kulturhus.
För att informera vinnarna i tävlingar som arrangeras.
För att göra analyser så att vi kan ge dig relevanta marknadsföringserbjudanden och information.
För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka våra erbjudanden och tjänster.

Hur länge sparas personuppgifter?
Sara kulturhus sparar personuppgifter så länge det krävs för våra åtaganden och enligt tillämplig lagstiftning gällande bevarande av dokument, och raderas eller anonymiseras därefter. Sara kulturhus gallrar uppgifter löpande i verksamheten.

Cookies
Sara kulturhus hemsida använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta besökarens navigering på sidan. Vi använder cookies för att samla in statistik om användarnas besök och för att förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val besökaren gör på vår webbplats sparas. Cookies kan lagras i upp till 6 månader. Cookies på Sara kulturhus hemsida utgör ej personuppgifter i lagens mening.

Nödvändiga Cookies
För att hemsidan ska kunna fungera sparas vissa nödvändiga Cookies som sessioner samt vilket val av Cookies du gjort.

Cookies för statistik
Dessa cookies används av Google Analytics för att spåra trafiken på vår hemsida.

Cookies för marknadsföring
Google / Youtube sparar cookies för individuell annonsering baserat på tidigare sidor du besökt, de länkar även ihop andra enheter som är inloggade med samma Googlekonto.

Uppdatering av denna integritetspolicy
Sara kulturhus gör löpande ändringar i denna policy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig här på webbplatsen.Personuppgiftsansvar
Sara kulturhus är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och vi värnar om säkerhet och integritet vid vår personuppgiftsbehandling.

Offentlighetsprincipen
Sara kulturhus är ett kommunalt aktiebolag och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Biljettköp, prenumeration m.m.
Personuppgifter (namn, e-postadress och telefonnummer) som lämnas i samband med bokning och biljettköp sparas bara så länge som det krävs för administration av köpet, det vill säga utskick av biljetter, ev. föreställningsinformation, ev. utvärdering samt efterarbete. Fakturaunderlaget för biljettköpet sparas enligt gällande bokföringsregler.

Personuppgifter som lämnas i samband med intresseförfrågningar avseende anställning hos oss och jobbansökningar sparas och gallras enligt arkivlagens bestämmelser.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter
När du köper biljetter blir du en kund till oss. De personuppgifter som du lämnar registreras hos oss och används för administration av din beställning.

När du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss eller vill bli kontaktad av oss, använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Om du inte önskar acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller att du informeras när en webbsida innehåller cookies. Genom webbläsaren kan tidigare lagrade cookies raderas. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information om hur du gör detta.

Rätt att begära information
Du har rätt att efter ansökan en gång per år, kostnadsfritt erhålla information om vilka personuppgifter om dig som Sara kulturhus behandlar. Skicka en undertecknad begäran per post till oss (ej e-post). Du har rätt få dina personuppgifter rättade samt raderade. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakta oss.

Sara kulturhus arbetar ständigt med säkerhets- och integritetsfrågor varför denna integritetspolicy kontinuerligt uppdateras.