Fakturering till Skellefteå Kulturhus AB

Från 1 juni 2023 har vi ny faktureringsadress till Skellefteå Kulturhus AB (Sara kulturhus). Fortsättningsvis ber vi er att välja något av nedanstående två alternativ för att skicka fakturor till Skellefteå Kulturhus AB.

Vänligen observera att den gamla adressen kommer att stängas ner. Fakturor skickade till den gamla adressen efter angivet datum kommer inte att komma oss tillhanda eller betalas.


Alternativ 1: E-faktura (EDI)
Leverantörer ombeds i första hand att skicka elektroniska fakturor via PEPPOL-nätverket. För att aktivera elektronisk fakturering, vänligen skicka en inbjudan till nedanstående e-adress via ert ekonomisystem.

E-adress/PEPPOL-identifiering: 0007:5591465843

Vid frågor, vänligen kontakta Fortnox på tel. 0470–78 50 00.


Alternativ 2: PDF-faktura
Om du som leverantör saknar systemstöd för att skicka elektroniska fakturor så kan vi ta emot fakturor som PDF-filer direkt från ert affärssystem eller via e-post.

E-post: inbox.lev.1409144@arkivplats.se


Följande förutsättningar gäller:
  • Inkomna PDF-filer får endast innehålla en faktura, inklusive samtliga bilagor, per fil.
  • Ovanstående adress måste stå i till-fältet och inte som kopia eller dold kopia. Annars kommer fakturan inte att hanteras eftersom mottagarens adress måste kunna verifieras.
  • Eventuell text i mailet kommer inte att läsas av mottagaren eftersom tolkningen sker maskinellt.
  • Genom att begära läskvitto får ni information om vilka filer vi tagit emot, samt om det är någon fil vi inte kommer kunna hantera.


Övriga upplysningar

  • Av klimat- och arbetsmiljöskäl tar vi inte längre emot fakturor via post.
  • All e-post eller post som inte är fakturor skall skickas till våra ordinarie adresser.
  • Glöm inte att fakturareferens är ett krav för att fakturan ska kunna godkännas för betalning. Fakturan kan märkas med beställarens för- och efternamn/användarnamn i vårt affärssystem eller eventnummer.

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta ekonomi@sarakulturhus.se.