Scen 2, Sara Kulturhus

Sittplatser på utdragbar gradäng: 300 personer
Stående publik: 600 personer