Scen 2, Sara Kulturhus

Sittplatser på utdragbar gradäng: 292 personer
Stående publik: 900 personer