Ett kulturhus för fler – genom långsiktiga partnerskap och samarbeten

Sara kulturhus välkomnar företag och organisationer till långsiktiga samarbeten. I partnerskapet delar vi samma värderingar och ambitioner om framtiden. Syftet är att skapa en plats för fler barn och unga.

– Sara kulturhus ska vara ett kulturhus för alla, vilket är något som vi aktivt arbetar för. Genom vårt partnerskap kan vi erbjuda barn och ungdomar som av olika anledningar inte fått möjligheten att upptäcka huset, att ta del av det utbud av upplevelser som sker hos oss, berättar Emma Pantze, operativ chef Sara kulturhus.

Några av de unga besökarna inför föreställningen Knitting peace. Foto: John Carlsson.

Initiativet riktar sig till företag eller organisationer som finns och verkar i Skellefteå. Företaget ska arbeta aktivt med hållbarhet, i synnerhet social hållbarhet, och ha värderingar som överensstämmer med kulturhusets. Dessutom efterfrågas partnerskap som är långsiktiga.

Hösten 2022 kom 70 barn från Sörböle, Tuböle och Anderstorp i åldrarna 6–14 år för att se föreställningen Knitting peace. Besöket fick många positiva reaktioner från både barnen och föreningsledarna.
Företagspartnern Tietoevry var delaktiga till att barnen kom på besök på Sara kulturhus under hösten genom att företaget subventionerade biljetter till föreställningen.

– Vi värderar öppenhet, förtroende och mångfald. Framför allt är det viktigt för oss att vara en aktiv företagsmedborgare. Vi vet att framtiden finns i dagens unga, och vill genom partnerskapet med Sara kulturhus göra kultur mer tillgängligt, säger Ulf Winter, platschef på Tietoevry.

För företag kan biljetter vara ett första steg i ett långsiktigt partnerskap tillsammans med Sara kulturhus. Inte minst för de barn och ungdomar som sällan får möjlighet att ta del av utbudet i huset. Över tid finns också fler möjligheter att tillsammans bygga upp och utveckla partnerskapet, så att båda parter hittar så hållbara lösning som möjligt.

Spända och glada besökare från IFK Anderstorp och Team TUSS - för många av dem var det första gången i kulturhuset. Foto: John Carlsson

SARA KULTURHUS PARTNERSKAP
Initiativen ska skapa ett hus för fler där Sara kulturhus tillsammans med företagen och föreningarna tar en aktiv roll som samhällsaktör. Förhoppningen är att gemensamt bidra till ett mer socialt hållbart samhälle där fler kan ta del av kulturen. En vinst för alla inblandade.

Vill du veta mer om partnerskap tillsammans med oss?
Kontakta Emma Bystedt, Sälj- och Biljettansvarig på Sara kulturhusPARTNERS

        


FÖRENINGAR SOM TAGIT DEL AV PARTNERSKAPET