Unga Sara

Unga Sara är en plattform för unga i Sara kulturhus, en trygg och inspirerande mötesplats, där alla på högstadiet är välkomna. På Unga Sara finns vuxna förebilder som deltar i samtal om livsfrågor och som sätter ett värde i ungas frågor, tankar och åsikter. 


Vid utvalda onsdagar ges möjligheten för de unga att upptäcka kulturens kraft och även bli uppmuntrade till att själva skapa. Syftet med Unga Sara är att uppmuntra och främja ungas förmågor, förebygga utanförskap och stärka den psykiska hälsan hos unga. Att delta i aktiviteterna på Unga Sara är gratis och riktar sig till unga i högstadiet.
 

Unga Sara är ett samarbete mellan UngHästen, Sara kulturhus, Kultur- och biblioteksavdelningen och fritidsgårdarna i Skellefteå. Vi som ansvarar för Unga Sara har lång erfarenhet och kompetens att jobba med unga. 


Vi ska trivas och ha kul tillsammans…
 

…därför får alla unga samma bemötande oavsett kön, ålder, etnicitet, tro, sexuell läggning/ könsöverskridande identitet, status, politisk åsikt eller funktionalitet.   

… därför portas inga unga. Om någon utför skadegörelse, gör/säger olämpliga saker, är påverkad av alkohol eller droger etc. så får hen gå hem vid det aktuella tillfället men är välkommen åter!  

… därför jobbar vi vuxna med ett vänligt och ödmjukt bemötande gentemot unga. 


Vill du veta mer vad som händer på Unga Sara? 
Följ oss då på instagram @unga.sara (OBS! Detta ett konto för dig i högstadiet. Är du vårdnadshavare är det fritt fram att tipsa unga i din närhet!)


Kontaktpersoner 

Malin Lundqvist 
pedagog och chef på UngHästen, Västerbottensteatern
malin.lundqvist@vasterbottensteatern.se 

Albin Avander 
Präst i grunden - samtals- och projektledare på UngHästen, Västerbottensteatern 
albin.avander@vasterbottensteatern.se 

Olov Häggmark 
Kulturpedagog inom Kultur- och Biblioteksavdelningen  
olov.haggmark@skelleftea.se