Ett energismart kulturhus

Sara Kulturhus är inte bara en plats där stadens kultur möts. Bakom kulisserna sker något minst lika intressant. Byggnaden har ett nämligen ett unikt energisystem som bygger på omtanke – både när det gäller personers välmående och energibehovet i staden.

Kulturhuset som byggs i trä är en hållbar satsning i en kommun som drivs av förnybar kraft. Energisystemet tillgodoser inte bara husets energibehov utan delar också med sig. Om någon annan del av staden behöver något som huset har mycket av.

Det innebär bland annat att Sara kulturhus kommunicerar med närliggande byggnader och, för den delen, hela Skellefteå.

En AI, som håller koll på byggnadens energiflöden – och anpassar sig till husets besökare. Den lär sig när det behövs mycket el eller värme. Och när det behövs mindre.

Fastigheten är utrustat med solpaneler, batterier och värmepump som arbetar med elnät, vatten och fjärrvärmenät. Till och med sprinklern, som alltid annars drivs av diesel, drivs med förnybar kraft. Genom ett intelligent styrsystem försäkras att inget av den förnybara kraften som värmer upp byggnaden går till spillo.

Styrsystemet optimerar husets egen energianvändning och säkerställer att den mest kostnadseffektiva och miljövänliga energin används. Överflödig energi skickas vidare, till andra delar i staden. Eller sparas i batterier.

Kombinationen av arkitektur, träbyggande och ett energisystem som inte liknar något annat är en viktig pusselbit i framtidens hållbara stad.

Energikonceptet är framtaget av Skellefteå Kraft, som utforskar hur tekniska innovationer kan göra fastigheter mer hållbara. Styrtekniken levereras av ABB.   

Vill du veta mer om energisystemet, klicka här -> www.skekraft.se/sara