Ett energismart kulturhus

Med hjälp av framtidens energiteknik arbetar ABB och Skellefteå Kraft med att säkra en låg energiförbrukning och effektiv energianvändning på Sara kulturhus. Det är möjligt genom att integrera och optimera husets energianvändning mot Skellefteås centrala energitillgång. 

Skellefteå Kraft och ABB gemensamma energikoncept optimerar energianvändningen i fastigheten. Konkret innebär det att man investerar i fastighetens väsentliga energikomponenter, som exempelvis solpaneler, batterier och värmepump.

Komponenterna styrs och kontrolleras av ett övergripande styrsystem, som optimerar fastighetens egen energianvändning, samtidigt som det säkerställer att den mest kostnadseffektiva och miljövänliga energin används.

Samordning av energiteknik inom fastigheter och dess förhållande till kringliggande system som elnät, vatten och fjärrvärmenät är ett viktigt utvecklingsområde i omställningen. Inte bara för Sara kulturhus, utan för att hela Skellefteå ska bli en stad där energin används smart och hållbart.

Mer om Skellefteå Krafts och ABBs samarbete och energilösning kan du läsa här.