Sara kulturhus energilösning: hållbar och – snäll

Skellefteås nya kulturhus är inte bara en föregångare när det gäller användningen av förnybar energi. Det levererar också ren elkraft till sina grannar i centrala Skellefteå.

Suddiga personer rör sig i södra foajén

De flesta byggnader förbrukar mycket energi. Faktum är att byggnader står för omkring 40 procent av den totala globala energiförbrukningen, och en ungefär lika stor del av utsläppen av växthusgaser.

Ungefär 45 procent av den energi som förbrukas i kommersiella fastigheter går till värme, ventilation och luftkonditionering, och av denna energi beräknas dessutom hela 30 procent gå till spillo.

Skellefteås nya kulturhus kommer inte bara att vara en av världens högsta träbyggnader och en mötesplats för stadens invånare. Husets energisystem kommer också att spela en avgörande roll i Skellefteås redan långt framskridna planer på att bli en hållbar stad.

Sara kulturhus är en ståtlig, 20 våningar hög, träbyggnad som kombinerar nyskapande arkitektur med innovativ teknik – en spektakulär och inbjudande mötesplats för stadens kulturliv och invånare.

Men vad är det egentligen för banbrytande teknik som ska hjälpa Sara kulturhus att bli praktiskt taget koldioxidneutralt?

Sara kulturhus flerdimensionella lösning har utvecklats av energijätten Skellefteå Kraft och det globala teknikföretaget ABB.

– Vi ville visa att det går att ställa om till förnybara och mer hållbara energilösningar utan att affärsnyttan försämras, säger Patrik Sundberg, affärsenhetschef på Skellefteå Kraft.

Skellefteå Kraft har försett Sara kulturhus med solpaneler, batterier och en värmepump som arbetar med el, vatten och fjärrvärme. Till och med sprinklersystemet, som i de flesta byggnader drivs med diesel, drivs här med förnybar energi.

Enligt Patrik har husets energilösning en nästan obegränsad flexibilitet.

– Vi använder många olika energikällor, allt från fjärrvärme till solkraft och batterier från Northvolt, och allt är väldigt enkelt att kalibrera, säger Patrik.

– Dessutom handlar det inte bara om Sara kulturhus, fortsätter han. Om en elbuss till exempel behöver ladda sitt batteri på busstationen som ligger precis intill kulturhuset kan vi minska vår förbrukning från fjärrvärmesystemet och istället använda el från Northvolt-batteriet. På så sätt kan vi undvika dyra belastningstoppar.

Den mångfacetterade energilösningen styrs av ett autonomt AI-baserat styrsystem som reglerar värme- och kylsystemen (som normalt står för den största energiförbrukningen i byggnader) och gör dem mycket mer effektiva. Därmed skapas en flexibilitet som gör det möjligt att möta både den interna och externa efterfrågan.

Det autonoma AI-systemet, som levereras av ABB, analyserar hur en byggnad fungerar och vilka externa faktorer som påverkar den. Det identifierar potentiella förbättringsmöjligheter och optimerar fastighetens system.

ABB:s plattform används för att visualisera och optimera energiflödet i Sara kulturhus. Den identifierar förbrukning, användningsområden (till exempel värme, ventilation och belysning) och källa (till exempel fjärrvärme, batteri eller solpaneler).

ABB:s lösning för optimering av energiflöden fyller en avgörande funktion när det gäller att minimera byggnadens energikostnader.

Tack vare verktyget har användaren alltid en bra översikt över produktionen, förbrukningen och lagringen av energi och kan göra de kalibreringar som krävs.

Sara kulturhus energisystem kommunicerar dessutom med närliggande byggnader och hela elnätet i Skellefteå. Överskottsenergi i fastigheten skickas vidare till andra delar av staden eller lagras på plats i kulturhusets batterier.

Eftersom all spillvärme leds tillbaka in i systemet går ingen energi förlorad. Dessutom drivs allting med 100 % förnybar energi.

Enligt Patrik Sundberg på Skellefteå Kraft kan tanken bakom Sara kulturhus energilösning liknas vid seriefiguren Bamse, som är lika stark som han är snäll.

– När man är stor och stark måste man också vara väldigt snäll, precis som Bamse, säger Patrik. Sara kulturhus energilösning har inte bara utformats för att vara effektiv, utan också för att vara så koldioxidneutral som möjligt. Den har utformats för att vara snäll mot den omgivande staden.”